:::

ทั่วไต้หวันมีโรงแรมผิดกฎหมาย 1,873 แห่ง ถูกปรับนับร้อยล้านเหรียญไต้หวัน

  • 07 March, 2022
  • เจนนรี ตันตารา
ทั่วไต้หวันมีโรงแรมผิดกฎหมาย 1,873 แห่ง ถูกปรับนับร้อยล้านเหรียญไต้หวัน
ทั่วไต้หวันมีโรงแรมผิดกฎหมาย 1,873 แห่ง ถูกปรับนับร้อยล้านเหรียญไต้หวัน

     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน ได้เปิดเผยรายงานผลปฏิบัติการตรวจสอบโรงแรมและโฮมสเตย์ในแต่ละเมืองตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ปี ค.ศ.2021  จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวพบว่า มีโรงแรมผิดกฎหมายทั้งหมด 1,214 แห่ง โรงแรมในที่นี้รวมถึงห้องพักรายวันด้วย ซึ่งในจำนวนนี้ 810 แห่งเป็นห้องพักรายวัน โดยกรุงไทเปพบห้องพักผิดกฎหมายมากที่สุด 196 แห่ง รองลงมาคือนครไทจง พบโรงแรมผิดกฎหมาย 17 แห่งและห้องพักรายวันผิดกฎหมาย 170 แห่ง นครนิวไทเป 126 แห่ง นครไถหนาน 109 แห่ง นครเกาสง 107 แห่ง และนครเถาหยวน 14 แห่ง จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว โรงแรมผิดกฎหมายทั่วไต้หวันถูกปรับรวม 692 ครั้ง เป็นเงินทั้งหมด  86,850,000 เหรียญไต้หวัน

     ด้านโฮมสเตย์ จากข้อมูลพบว่า ทั่วไต้หวันมีโฮมสเตย์ผิดกฎหมาย 659 แห่ง ทั้งนี้ เมืองผิงตงมากที่สุด 196 แห่ง รองลงมาคือหนานโถว 132 แห่ง ฮัวเหลียน 76 แห่ง อี๋หลาน 73 แห่ง โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่า โฮมสเตย์ผิดกฎหมายถูกปรับทั้งหมด 425 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 17,760,000  เหรียญไต้หวัน


 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore