:::

คันแรกของไต้หวัน ITRI เปิดตัวรถขนส่งผักผลไม้แบตเตอรี่ความจุสูงซูเปอร์คาปาซิเตอร์

  • 13 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
คันแรกของไต้หวัน ITRI เปิดตัวรถขนส่งผักผลไม้แบตเตอรี่ความจุสูงซูเปอร์คาปาซิเตอร์
ITRI เปิดตัวรถขนส่งผักผลไม้แบตเตอรี่ความจุสูงซูเปอร์คาปาซิเตอร์ photo: ITRI, Taiwan

การใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรถบรรทุกคาร์บอนต่ำเป็นแนวโน้มของโลก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ของไต้หวันร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตรถบรรทุกแบตเตอรี่ความจุไฟฟ้าสูง (ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์) คันแรกของไต้หวัน ใช้แบตเตอรี่กราฟิน(Graphene)แทนการใช้แบตเตอรี่กรดตะกั่ว สามารถลดเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ได้ 90% เพิ่มกำลัง 30% จึงแก้ปัญหากำลังมอเตอร์ไม่เพียงพอได้ ถือเป็นการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนสีเขียวรุ่นใหม่ จะเป็นพื้นฐานการขนส่งผักผลไม้คาร์บอนต่ำในไต้หวัน

องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) กำหนดให้ ปี 2050 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ มีการกำหนดตารางแผนปฏิบัติการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในปี 2030 ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 60% หากมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ความจุสูง Supercapacitor จะผลักดันการขนส่งประสิทธิภาพสูง ลดก๊าซคาร์อนไดอ็อกไซด์ ลดฝุ่นละอองมลภาวะ ถือเป็นทางเลือกโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ไต้หวันคาดหวังว่าตำบลซีหลัว ซึ่งศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีสัดส่วน 1 ใน 3 ปริมาณการค้าผักผลไม้ในไต้หวัน มีการใช้รถขนส่งความจุไฟฟ้าสูง Supercapacitor จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการเกษตรคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำของไต้หวัน

เจิ้งหย่งเหริน (鄭詠仁) หัวหน้าสำนักวิจัยระบบเครื่องกลเครื่องกลไฟฟ้าของ ITRI บอกว่า การใช้กราฟินเป็นวัสดุ Electrode ในแบตเตอรี่ แทนการตัวเก็บประจุแบบแอคทีฟ คาร์บอนในท้องตลาด จะมีความหนาแน่นพลังงานมากกว่าและลดเวลาการชาร์จไฟเหลือ 44 นาที เทียบกับการชาร์จไฟของแบตเตอรี่กรดตะกั่วต้องใช้เวลา 8 ชั่วโมง แบตเตอรี่กราฟินมีความบาง น้ำหนัก 1 ใน 3 ของแบตเตอรี่กรดตะกั่ว เมื่อลดน้ำหนักแบตเตอรี่ลงจึงเพิ่มปริมาณบรรทุกได้ 420 กก. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผักผลไม้ จะกระต้นการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore