:::

ปธน. ไช่อิงเหวินเรียกประชุมที่ปรึกษาการป้องกันโรค กำหนดหลักการ 3 ประการ

  • 13 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวินเรียกประชุมที่ปรึกษาการป้องกันโรค กำหนดหลักการ 3 ประการ
ปธน. ไช่อิงเหวินเรียกประชุมที่ปรึกษาการป้องกันโรค กำหนดหลักการ 3 ประการ

ในวันที่ 13 ปธน. ไช่อิงเหวินเรียกประชุมที่ปรึกษาป้องกันโรค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ปธน. ไล่ชิงเต๋อ(賴清德) นายเฉินเจี้ยนเหริน(陳建仁) อดีตรองประธานาธิบดี กู่ลี่สง (顧立雄) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เฉินสือจง(陳時中) รมว. กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เป็นต้น ได้มีการประเมินสถานการณ์โรคระบาด กำหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันโรค การสำรวจความพร้อมทรัพยากรการแพทย์ หารือร่วมกันป้องกันโรค

จางตุนหัน (張惇涵) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงว่า ปธน. ไช่อิงเหวินได้กำหนดหลักการ 3 ประการ คือ ประการแรกจะผสานระบบการรักษาพยาบาลขนาดใหญ่และระบบพื้นฐานให้ทำงานสอดคล้องกัน เพิ่มจุดตรวจคัดกรองในกรุงไทเปและปริมณฑล ลดความหนาแน่นของโรงพยาบาล สงวนทรัพยากรโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลางและหนัก ประการที่สอง ลดขั้นตอนการเข้ารับการรักษาของประชาชน เพิ่มความสะดวกในการขอรับยา และประการที่สาม จะจัดซื้อเวชภัณฑ์และชุดตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นตามสภาวะการระบาดของโรค เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เพียงพอ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore