:::

ญี่ปุ่นและ EU ให้ความสำคัญต่อความสงบมั่นคงช่องแคบไต้หวัน

  • 13 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ญี่ปุ่นและ EU ให้ความสำคัญต่อความสงบมั่นคงช่องแคบไต้หวัน
กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันแถลงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นและ EU ให้ความสำคัญต่อสันติภาพช่องแคบไต้หวัน

นรม Fumio Kishida ของญี่ปุ่นแถลงการณ์ร่วมกับ Charles Michel ประธานคณะมนตรียุโรป และ Ursula von der Leyen (อัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ในการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น-ยุโรปสมัยที่ 28 หลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้วได้แถลงเน้นความสำคัญสันติภาพและความสงบมั่นคงช่องแคบไต้หวัน และส่งเสริมให้ไต้หวันกับจีนแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

โอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันแถลงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นและ EU ให้ความสำคัญต่อสันติภาพช่องแคบไต้หวัน เป็นการแสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศประชาธิปไตยในโลก

โอวเจียงอันกล่าวว่าในภาวะที่ลัทธิเผด็จการแพร่ขยายคุกคามท้าทายต่อระเบียบประชาธิปไตยที่มีกฎเกณฑ์ของโลกทำให้ประเทศต่างๆ เกิดความวุ่นวาย ไต้หวันจะร่วมมือกับญี่ปุ่น EU และประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันร่วมกันปกป้องคุณธรรมค่านิยมร่วมกันด้านเสรีภาพและประชาธิปไตย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore