:::

วันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม พิพิธภัณฑ์ทั่วไต้หวันจัดนิทรรศการพิเศษ

  • 13 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
วันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม พิพิธภัณฑ์ทั่วไต้หวันจัดนิทรรศการพิเศษ
หลี่หย่งเต๋อ (李永得) รมว. กระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันแถลงข่าวการจัดกิจรรมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากล photo: CNA, Taiwan

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ พิพิธภัณฑ์พระราชวัง สมาคมพิพิธภัณฑ์สาธารณรัฐจีน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไต้หวันร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 13 พฤษภาค 2565 มีการร่วมมือกับ 50 พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมฉลอง วันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม ในปีนี้กำหนดหัวข้อ “พลังแห่งพิพิธภัณฑ์” จะสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงการพัฒนายั่งยืน การสร้างสรรค์ทางดิจิทัล และการเรียนรู้ในสังคม รวม 3 ประการ

กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งจัดแสดงภาพยนตร์ 2 เรื่องคือ พิพิธภัณฑ์ X เทคโนโลยี (博物館X科技) และ วัตถุล้ำค่าของไต้หวัน (台灣國寶) นำเสนอการใช้เทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บ การบริหารจัดการ การวิจัยและการศึกษาสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ และประชาชนยังสามารถชมภาพยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่างๆ ด้วย

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์ทั่วไต้หวันและหอวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคาพิเศษ มีกิจกรรมจับฉลากบน FB ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม ร่วมชมสิ่งที่ล้ำค่าซึ่งมีหลากหลาย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore