:::

ไต้หวันแก้กฎหมายให้ผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 18-20 ปี จดทะเบียนสมรสคู่รักเพศเดียวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

  • 19 May, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันแก้กฎหมายให้ผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 18-20 ปี จดทะเบียนสมรสคู่รักเพศเดียวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ไต้หวันแก้กฎหมายให้ผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 18-20 ปี จดทะเบียนสมรสคู่รักเพศเดียวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

     เนื่องจากไต้หวันได้มีการแก้ไขกฎหมายแพ่งให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ด้วยเหตุนี้สภาบริหารไต้หวันจึงมีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขการตีความในกฎหมายมาตราที่ 748 โดยในอนาคตประชาชนอายุ 18-20 ปี ที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถจดทะเบียนสมรสคู่รักเพศเดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ถูกส่งไปให้สภานิติบัญญัติไต้หวันพิจารณาแล้ว คาดจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

     เฉินหมิงถัง (陳明堂) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้อยู่คือ ประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสคู่รักเพศเดียวกันได้ โดยหากยังมีอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี การจดทะเบียนสมรสจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย แต่เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแพ่งให้ประชาชนที่มีอายุ 18 บริบูรณ์คือผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนั้นในอนาคตการจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore