:::

Hi-Life, Watsons ขายชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย เริ่ม 20 พฤษภาคม

  • 20 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
Hi-Life, Watsons ขายชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย เริ่ม 20 พฤษภาคม
Hi-Life, Watsons ขายชุดตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย เริ่ม 20 พฤษภาคม

ร้านสะดวกซื้อ Hi-Life แถลงว่าตั้งแต่ 20 พฤษภาคม ร้านสาขาที่มีใบอนุญาตขายยา 1,500 แห่ง จะเริ่มจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเอง (ATK) แบบตรวจน้ำลาย ยี่ห้อ Gmate มีจำนวน 30,000 ชุด ขายชุดละ 175 เหรียญไต้หวัน จำกัดให้ซื้อได้คนละ 5 ชุด

ทางด้าน Watsons แถลงเช่นกันว่าจะเริ่มจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเองแบบตรวจน้ำลาย ยี่ห้อ Gmate เริ่มตั้งแต่ 20 พฤษภาคม ในร้านสาขาทั่วไต้หวัน 100 แห่ง ขายชุดละ 175 เหรียญไต้หวัน

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แถลงว่า เพื่อตอบสนองนโยนบายรัฐบาลและเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการหาซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด ได้เพิ่มสาขาจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเองยี่ห้อ Panbio จากที่จำหน่ายเฉพาะในกรุงไทเป นครนิวไทเป นครเถาหยวน และเมืองจีหลง ขยายเป็นทั่วไต้หวันในร้านที่มีใบอนุญาตขายยามีจำนวนเกินกว่า 6,000 สาขา และในร้าน Cosmed อีก 400 กว่าสาขา จำหน่ายในราคาชุดละ 180 เหรียญไต้หวัน จำกัดให้ซื้อได้คนละ 1 ชุด  / วัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore