:::

ไต้หวันเตรียมแจกชุดตรวจโควิดให้เด็กอายุ 0-6 ปีคนละ 5 ชุดฟรี

  • 27 May, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันเตรียมแจกชุดตรวจโควิดให้เด็กอายุ 0-6 ปีคนละ 5 ชุดฟรี
ไต้หวันเตรียมแจกชุดตรวจโควิดให้เด็กอายุ 0-6 ปีคนละ 5 ชุดฟรี(ภาพจากCNA)

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นรม. ซูเจิงชางเดินทางไปตรวจดูการวางแผนการป้องกันโรคในนครนิวไทเป เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของร้านขายยา การส่งยาไปยังบ้านประชาชน การจัดยาต้านไวรัส และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการปันส่วนจำหน่ายชุดตรวจโควิดให้กับประชาชน

และที่ผ่านมา รัฐบาลได้แจกชุดตรวจโควิดฟรีให้แก่ผู้รายได้ต่ำและปานกลาง และผู้ที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว นรม. ซูเจินชางชี้ว่า จะแจกฟรีให้แก่เด็กอายุ 0 – 6 ปีด้วย  นรม.กล่าว “ขอแจ้งให้ทราบว่า พวกเราจะแจกฟรีให้แก่เด็ก 0 – 6 ปี คนละ 5 ชุด โดยใช้บัตรประกันสุขภาพขอรับชุดตรวจโควิด ขอให้ร้านค้ายาให้ความร่วมมือ ทางศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะประกาศวิธีการและเวลาดำเนินให้ทราบต่อไป”

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore