:::

ไต้หวันเร่งระบายปลาเก๋าหลังจีนระงับการนำเข้า เพิ่มเงินอุดหนุนส่งออกตลาดต่างประเทศ

  • 17 June, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันเร่งระบายปลาเก๋าหลังจีนระงับการนำเข้า เพิ่มเงินอุดหนุนส่งออกตลาดต่างประเทศ
ไต้หวันเร่งระบายปลาเก๋าหลังจีนระงับการนำเข้า เพิ่มเงินอุดหนุนส่งออกตลาดต่างประเทศ

กรมศุลกากรจีนอ้างเหตุผลตรวจพบสารต้องห้ามตกค้าง จึงระงับการนำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวัน เริ่ม 13 มิถุนายน 2565 ปธน. ไช่อิงเหวิน เดินทางไปยังสมาคมประมงเขตหย่งอัน(永安) นครเกาสง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รับฟังรายงานสรุปการส่งเสริมเพาะเลี้ยงปลาเก๋าแล้วกล่าวว่า จีนละเมิดกติกาโลกอีกครั้ง ระงับการนำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวันโดยพลการ หลังเกิดเหตุแล้วคณะกรรมการการเกษตรได้ดำเนินการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาในทันที ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีนระงับการนำเข้าน้อยหน่า สับปะรด ขณะนี้ระงับการนำเข้าปลาเก๋า เป็นมาตรการจู่โจม ดำเนินการในสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรม เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและทำลายระบบการค้าเสรี

คณะกรรมการการเกษตรแถลงว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้มีปลาเก๋าตกค้าง 3,600 ตันที่จะต้องหาทางระบายสินค้าออกไป หลินเจียหรง (林家榮) ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการการเกษตรแถลงว่า จะดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศ ยืดเวลาการเลี้ยงให้ปลาโตขึ้น และจะนำไปแช่แข็ง ในปีนี้คาดว่าจะระบายโดยการส่งออกได้ 300 ตัน

หลินเจียหรงกล่าวด้วยว่า ตลาดตลาดต่างประเทศไม่นิยมบริโภคในลักษณะปลาทั้งตัว ดังนั้น จะมีการแปรรูปหั่นเป็นแผ่นหรือเป็นชิ้น เพื่อขยายเข้าสู่สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและยุโรป ตลาดเหล่านี้มีความต้องการบริโภค แต่ผลจากการระบาดของโรคโควิด ทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้น ขาดแรงจูงใจในการนำเข้า คณะกรรมการการเกษตรได้ประชุมเพื่อแก้ปัญหาและจะดำเนินการอุดหนุนค่าขนส่งเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน

คณะทูตประเทศต่างๆ ชมศูนย์ฝึกบรรเทาภัยของไต้หวัน แสดงความชื่นชมและต้องการส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม

กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยไต้หวันแถลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่ามีคณะทูตต่างประเทศ 18 คน ได้เข้าชมการฝึกอบรมและอุปกรณ์ของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทูตของเซ็นต์ลูเซียแสดงความชื่นชมและต้องการส่งเจ้าหน้าที่มาอบรม พร้อมทั้งระบุว่าจะถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกด้านการทูตบรรเทาสาธารณภัย

กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยแถลงว่า ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธาระภัยตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว ถือเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมในอินโด-แปซิฟิกที่มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในแนวหน้า การเปิดให้คณะทูตต่างประเทศเข้าชมในวันที่ 14 มิถุนายน ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ เช่น การช่วยเหลือบรรเทาอัคคีภัย สารเคมี การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การอพยพฉุกเฉิน การใช้เชือก เป็นต้น

เซียวห้วนจาง (蕭煥章) อธิบดีกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเปิดเผยว่า อุปกรณ์การฝึกซ้อมที่นี่มีมาตรฐานระดับโลก หลักสูตรอบรมถือเป็นหัวใจสำคัญ มีการส่งเสริมให้เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมที่ดี ลดการบาดเจ็บ และยังเป็นการเชื่อมโยงกับระดับโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore