:::

รัฐบาลกลางเริ่มจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กให้ส่วนท้องถิ่นฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 22 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

  • 22 June, 2022
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
รัฐบาลกลางเริ่มจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กให้ส่วนท้องถิ่นฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 22 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป
รัฐบาลกลางเริ่มจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กให้ส่วนท้องถิ่นฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 22 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC) ประกาศว่า จะเริ่มจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กจำนวน 550,000 โดสให้แก่ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะฉีดในปริมาณ 0.3 มิลลิลิตร และเนื่องจากการระบาดยังคงไม่ทุเลาลง คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน (Advisory Committee on Immunization Practices: ACIP) มีมติว่า หากผู้ปกครองยินดี เด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง12-17 ปี ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ไปแล้ว 4-8 สัปดาห์ อนุญาตให้ฉีดเข็มที่ 2 ได้ จากเดิมที่กำหนดว่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป

    นอกจากนี้ สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ได้อนุมัติวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็กและวัคซีน Novavax ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน(EUA) แล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็ก 2 เข็ม เข็มละ 0.25 มิลลิลิตร โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 เป็นเวลา 28 วัน ส่วนวัคซีน Novavax เป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็ม เข็มละ 0.5 มิลลิลิตร และเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์

   สำหรับอัตราการฉีดวัคซีนในไต้หวัน ณ วันที่ 20 มิถุนายน เข็มที่ 1 ครอบคลุม 91.18% ของประชากรทั้งหมด เข็มที่ 2 ครอบคลุม 82.74%  เข็มที่ 3 ครอบคลุม 69.47%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore