:::

พบปีนี้สถานดูแลระยะยาวมีผู้ติดเชื้อกว่า 44,000 ราย เฉพาะเดือน เม.ย.-19 มิ.ย. เสียชีวิตแล้ว 754 ราย

  • 22 June, 2022
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
พบปีนี้สถานดูแลระยะยาวมีผู้ติดเชื้อกว่า 44,000 ราย เฉพาะเดือน เม.ย.-19 มิ.ย. เสียชีวิตแล้ว 754 ราย
พบปีนี้สถานดูแลระยะยาวมีผู้ติดเชื้อกว่า 44,000 ราย เฉพาะเดือน เม.ย.-19 มิ.ย. เสียชีวิตแล้ว 754 ราย (ภาพจาก businesstoday.com.tw)

    วันที่ 22 มิถุนายนนี้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC) ประกาศตัวเลขผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในประเทศ  52,213 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 33 ราย นอกจากนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม  171 ราย สำหรับเมืองที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดได้แก่ นครไทจง  7,909 ราย รองลงมาคือ เกาสง  6,992 ราย นิวไทเป 6,444 ราย ทำให้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อสะสม  3,439,279 ราย และเสียชีวิตสะสม  5,651 ราย

  ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC) เปิดเผยว่า เฉพาะในปีนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-19 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยและคนชราในสถานดูแลระยะยาวติดเชื้อรวม  44, 080 ราย ในสถานดูแลระยะยาว 1,494 แห่ง โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยและคนชราที่พักอาศัยในสถานดูแลระยะยาว  34,942 ราย และเจ้าหน้าที่ 9,138 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลระยะยาวของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ระหว่างเม.ย.-19 มิ.ย.มีผู้ป่วยเสียชีวิต 754 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ2

นอกจากนี้ CECC ยังเปิดเผยสถิติการจ่ายยาต้านโควิดแก่ผู้ป่วยยืนยันอาการรุนแรง เฉพาะในปีนี้จ่ายยาให้ผู้ป่วยรวม 264,430 ชุด แบ่งเป็นยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ของไฟเซอร์ 213,332 ชุด และโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของเมอร์ค 51,098 ชุด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore