:::

ไต้หวันใช้เวลา 11 ปี อัพเกรดแคนตาลูปเกาหลีใต้เป็นพันธุ์ไถหนาน 15 ที่มีรสหวานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

  • 23 June, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันใช้เวลา 11 ปี อัพเกรดแคนตาลูปเกาหลีใต้เป็นพันธุ์ไถหนาน 15 ที่มีรสหวานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
ไต้หวันใช้เวลา 11อัพเกรดแคนตาลูปเกาหลีใต้เป็นพันธุ์ไถหนาน 15 ที่มีรสหวานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

     เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. สถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตไถหนาน (Tainan District Agricultural Research and Extension Station) คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน จัดงานแถลงข่าว “ทางเลือกใหม่ของการเพาะปลูกผลไม้ช่วงฤดูร้อน-แคนตาลูปพันธุ์ใหม่ไถหนานหมายเลข 15” ที่มีความหวานอยู่ในระดับ 13-15 และมีระดับความหวานสูงสุดที่วัดคือ 16.5 มีเปลือกสีทองมากขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม เนื้อเป็นสีขาวละเอียด เมื่อสุกแล้วจะส่งกลิ่นหอม มีขั้วที่เล็กกว่าเดิมทำให้ผลไม้ไม่แตกหรือเสียหายง่าย มีน้ำหนักประมาณ 450 ถึง 600 กรัมต่อลูก สามารถทำการเพาะปลูกได้ในเรือนกระจกช่วงฤดูร้อนของไต้หวัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับมะเขือเทศราชินีด้วย

     คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันกล่าวว่า แคนตาลูปเกาหลีใต้เข้ามายังไต้หวันเมื่อปี 10 ก่อน ตอนนั้นมีระดับความหวานต่ำกว่า 11 จึงไม่ค่อยถูกปากผู้บริโภคไต้หวันเท่าไหร่ ดังนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2010-2017 ทางสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตไถหนาน จึงได้พยายามทำการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของไต้หวันมากที่สุด แล้วนำมาปรับปรุงพันธุ์เพื่อทำการเพาะปลูกในไต้หวัน รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 ปีจึงประสบความสำเร็จ และกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ทางเลือกในช่วงฤดูร้อนสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค โดยตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจดสิทธิบัตรพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore