:::

ปธน. ไช่อิงเหวินร่วมประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติชี้ว่า ไม่ควรใช้การเมืองแทรกแซงการป้องกันโรค

  • 24 June, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวินร่วมประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติชี้ว่า ไม่ควรใช้การเมืองแทรกแซงการป้องกันโรค
ปธน. ไช่อิงเหวินร่วมประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติชี้ว่า ไม่ควรใช้การเมืองแทรกแซงการป้องกันโรค(ภาพ:CNA)

ปธน. ไช่อิงเหวิน เข้าร่วมประชุม สมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ สมัยที่ 32 (Medical Women's International Association, MWIA) กล่าวว่าสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติจัดตั้งเมื่อปี 1919 มีสมาชิกมาจาก 90 ประเทศ มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ เป็นองค์กรที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการบทบาทสตรีของสหประชาชาติ ปธน. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีการจัดประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติเป็นครั้งแรกในไต้หวัน เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อการผลักดันความร่วมมือกับนานาประเทศ และเป็นการสะท้อนให้เห็นการอุทิศประโยชน์ของแพทย์สตรีไต้หวันต่อสังคมโลก

ปธน. ไช่อิงเหวินกล่าวว่า หลังจากไต้หวันปรับปรุงมาตรการป้องกันรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา แม้ยังมีปัญหาท้าทาย แต่ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ทำให้สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้โดยเร็ว  ปธน. ชี้ว่าว่าโรคภัยเกิดขึ้นโดยไม่เลือกประเทศ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้การเมืองแทรกแซงการป้องกันโรค แม้ว่าในปีนี้ไต้หวันยังไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก แต่ยังคงมุ่งมั่นต่อไปเพื่ออุทิศต่อสุขภาพชาวโลกและการป้องกันโรค

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore