:::

ยุโรปสนับสนุนไต้หวันมีส่วนร่วมบนเวทีโลก เสียงจากประชาคมโลกหนุนไต้หวันไม่ขาดสาย

  • 27 June, 2022
  • เจนนรี ตันตารา
ยุโรปสนับสนุนไต้หวันมีส่วนร่วมบนเวทีโลก เสียงจากประชาคมโลกหนุนไต้หวันไม่ขาดสาย
ยุโรปสนับสนุนไต้หวันมีส่วนร่วมบนเวทีโลก เสียงจากประชาคมโลกหนุนไต้หวันไม่ขาดสาย

     เมื่อไม่นานมานี้ สภาผู้แทนราษฎรอิตาลีได้ผ่านมติเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยญัตติดังกล่าวผ่านการลงคะแนนเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของอิตาลีอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิตาลี ได้แสดงท่าทีเห็นด้วย โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศอิตาลีแถลงว่า การสนับสนุนให้ไต้หวันมีส่วนร่วมในองค์การอนามัยโลก กลายเป็นฉันทามติร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของอิตาลี

    เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน คณะกรรมการกิจการต่างประเทศของรัฐสภายุโรป ผ่านการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงาน “สหภาพยุโรปและการป้องกันภัยแบบพหุภาคีนิยม” สนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ การประชุมขององค์การตำรวจสากล (Interpol)  รวมถึงการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ ในรายงาน “ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก” ที่ผ่านมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม ยังได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนให้ไต้หวันมีส่วนร่วมร่วมกับประชาคมโลกด้วย

     กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า จะร่วมมือกับสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรปและประเทศในยุโรปที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโลก ตามหลักการค่านิยมในเรื่องเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติรัฐ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore