:::

ประชุมนโยบายมุ่งใต้และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สตม.ไต้หวัน:สร้างสังคมที่เป็นมิตรให้ผู้ย้ายถิ่น

  • 07 July, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ประชุมนโยบายมุ่งใต้และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สตม.ไต้หวัน:สร้างสังคมที่เป็นมิตรให้ผู้ย้ายถิ่น
ประชุมนโยบายมุ่งใต้และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สตม.ไต้หวัน:สร้างสังคมที่เป็นมิตรให้ผู้ย้ายถิ่น

     วันนี้ (7 ก.ค.) มูลนิธิ Taiwan-Asia Exchange Foundation ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน จัดประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายมุ่งใต้และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จงจิ่งคุน (鐘景琨) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ในไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานอาศัยอยู่มากกว่า 1 ล้านคน ดังนั้นสังคมไต้หวันจึงต้องให้ความสนใจกับการเรียนรู้ภาษาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาความสามารถ เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ทุกๆ 5 ปี รัฐบาลจะมีการสำรวจสถานการณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับวางแผนนโยบายของรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่น 

     นอกจากนี้ยังมีการหารือข้ามกระทรวงและบูรณาการทรัพยากรข้อมูล โดยสภาบริหารไต้หวันได้จัดตั้งการประชุมหารือว่าด้วยกิจการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อวิจัยอภิปรายในประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญไต้หวันต่อปี เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore