:::

ไต้หวันรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเป็น 40,000 คนต่อสัปดาห์ และตั้งแต่ 14 ก.ค. เป็นต้นไป ยกเว้นการแสดงผลตรวจ PCR ในบุคคล 3 ประเภท

  • 08 July, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเป็น 40,000 คนต่อสัปดาห์ และตั้งแต่ 14 ก.ค. เป็นต้นไป ยกเว้นการแสดงผลตรวจ PCR ในบุคคล 3 ประเภท
ไต้หวันรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเป็น 40,000 คนต่อสัปดาห์ และตั้งแต่ 14 ก.ค. เป็นต้นไปยกเว้นการแสดงผลตรวจ PCR ในบุคคล 3 กลุ่ม

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงข่าวในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่า ตั้งแต่ 15 มิถุนายนเป็นต้นมาได้มีการปรับลดการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศเหลือ 3 + 4 วัน (กักตัวที่บ้าน 3 วัน และ ดูแลสุขภาพตนเองอีก 4 วัน) รวมทั้งเพิ่มโควตารับผู้เดินทางเข้าประเทศเป็น 25,000 คนต่อสัปดาห์ หลังดำเนินมาตรการผ่านมาเกือบ 3 สัปดาห์แล้ว ขณะนี้ได้มีการปรับมาตรการตามสถานการณ์โรคระบาดในไต้หวันและต่างประเทศ และคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรการรักษาพยาบาล เพิ่มจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศเป็น 40,000 คนต่อสัปดาห์ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ในกรณีผู้เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องมีตรวจ PCR เป็นลบที่ตรวจไม่เกิน 2 วัน กำลังจะผ่อนผันให้บุคคล 3 ประเภทคือชาวไต้หวัน ผู้ที่มีบัตรพำนักอาศัย และผู้ที่เดินทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน ไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตามผู้ที่ตรวจ ATK ในต่างประเทศมีผลเป็นบวกยังต้องงดการเดินทางเข้าไต้หวันภายใน 7 วัน เพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยของสายการบินและป้องกันการระบาดในชุมชน

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคของไต้หวันแถลงว่า จะมีการติดตามสถานการณ์โรคโควิดในต่างประเทศ เพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนมาตรการให้เหมาะสม และเรียกร้องประชาชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของสังคม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore