:::

ไต้หวันพัฒนาเมลอนสายพันธุ์ใหม่ “ไทจง เบอร์ 2” เนื้อหนา หวาน หอม อร่อย เหมาะปลูกช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิ 40 °C ขึ้นไป

  • 22 July, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันพัฒนาเมลอนสายพันธุ์ใหม่ “ไทจง เบอร์ 2” เนื้อหนา หวาน หอม อร่อย เหมาะปลูกช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิ 40 °C ขึ้นไป
ไต้หวันพัฒนาเมลอนสายพันธุ์ใหม่ “ไทจง เบอร์ 2” เนื้อหนา หวาน หอม อร่อย

ฤดูร้อนในไต้หวันอากาศร้อนทำสถิติครั้งใหม่ เมลอนส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกในฤดูร้อน แต่สถานีปรับปรุงพันธุ์พืชเขตนครไทจงทำการปรับปรุงพันธุ์ ประสบความสำเร็จได้พันธุ์เมลอน “ไทจง เบอร์ 2” สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผลผลิตสวย รูปทรงดี มีลายตาข่าย ความหวานระดับ 15 บริกซ์ เนื้อหนา กรอบ กลิ่นหอมรสชาติดี มีความสามารถแข่งขันสูง

เมลอนสายพันธุ์ใหม่ “ไทจง เบอร์ 2”ผลสวย

ในไต้หวันมีพื้นที่ปลูกเมลอน 1,940 เฮกตาร์(12,125ไร่) แหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ทางภาคกลาง ภาคใต้ของไต้หวัน เมลอนชอบอากาศ 25 - 30 องศาเซลเซียส จึงปลูกได้ทั้ง 4 ฤดู โดยแต่ละฤดูมีผลผลิตของสายพันธุ์ที่ต่างกัน แต่เมลอนที่ออกผลในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วงจะมีคุณภาพดีที่สุด ในฤดูร้อนอากาศที่ร้อนเกินไป มีเฉพาะพันธุ์ ไถหนาน เบอร์ 13 ที่เหมาะในการเพาะปลูก

เมลอนสายพันธุ์ใหม่ “ไทจง เบอร์ 2” เนื้อหนา หวาน หอม อร่อย

ขณะนี้มีการปรับปรุงพันธุ์ โดยเอาเมลอนพันธุ์ญี่ปุ่นในกลุ่ม Honeydew type ผสมกับพันธุ์ในไต้หวัน เป็น “ไทจง เบอร์ 2” ได้คุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะกับการปลูกในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และจะมีการถ่ายทอดเทคนิคให้ผู้ประกอบการผลิตต้นกล้า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore