:::

ปธน. ไช่อิงเหวิน พบตัวแทนร่วมประกวดงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ แสดงพลังการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของไต้หวัน

  • 25 July, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวิน พบตัวแทนร่วมประกวดงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ แสดงพลังการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของไต้หวัน
ปธน. ไช่อิงเหวิน พบตัวแทนร่วมประกวดงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ แสดงพลังการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของไต้หวัน

ในวันที่ 25 ก.ค. 2565 ปธน. ไช่อิงเหวิน เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวแทนที่ไปร่วมประกวดแข่งขันงานวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆ ปี 2022 เข้าพบ ปธน. กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณ หลินหรงเหย้า (林榮耀) ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ ทุ่มเทความพยายามในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา วางรากฐานโดยอาศัยความชอบด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าร่วมจัดแสดงประกวดทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ปธน. ยังได้ขอบคุณต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา “ขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติจริง ในการสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ นี่เป็นพลังที่สำคัญ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาของไต้หวันให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง”

ปธน. กล่าวว่า ในปีนี้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้คัดเลือกผลงานเข้าประกวด 17 ชิ้น ตัวแทนนักศึกษา 28 คนได้เข้าร่วมงานระหว่างประเทศ โดยที่สหรัฐอเมริกาถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นักเรียนตัวแทนของไต้หวันผ่านการแข่งขันอย่างดุเดือดได้รับรางวัล 8 ผลงาน โดยเฉพาะ หงอี่ซาน (洪苡珊) โรงเรียนมัธยมจงซาน กรุงไทเป ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ ประธานาธิบดีขอบคุณอาจารย์นักเรียนที่ร่วมกันทุ่มเท

ประธานาธิบดีชี้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าหลายประการ นอกจากมีการวิจัยพัฒนาดาวเทียมของตนเอง ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกับต่างประเทศ มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และยังได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

ประธานาธิบดีหวังว่านักเรียนจะอาศัยความอยากเรียนรู้ เพื่อการค้นคว้าพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ใช้พลังการวิจัยวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore