close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ส่งออกครึ่งหลังของปีชะลอตัวลง ไต้หวันรับอานิสงส์จากอุปสงค์ภายในทำ GDP ยังคงโต 3.81%

  • 26 July, 2022
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ส่งออกครึ่งหลังของปีชะลอตัวลง ไต้หวันรับอานิสงส์จากอุปสงค์ภายในทำ GDP ยังคงโต 3.81%
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน

           สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน ได้ประกาศรายงานประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไต้หวันประจำปีนี้ 2565 โดยปรับลดลงเหลือร้อยละ 3.81 ต่ำกว่าคราวที่แล้วร้อยละ 0.29 นายจางเจี้ยนอี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวันได้เตือนว่า บรรยากาศทางเศรษฐกิจในไต้หวันมีความเสี่ยงของขาลง และในปีนี้ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

           สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ 3 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำคัญในไต้หวันได้แก่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว และสภาวิจัยแห่งชาติ ต่างปรับลดตัวเลขคาดการณ์ GDP ลง แม้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวันจะมองโลกในแง่ดี แต่ก็ระบุว่า ภาวะเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังของปี สงครามรัสเซีย-ยูเครน การปรับลดคาดการณ์ GDP ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในประเทศต่าง ๆ 4 ปัจจัยข้างต้น จะเป็นตัวถ่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน 

           จางเจี้ยนอิ ระบุต่ออีกว่า ที่ผ่านมาบรรยากาศทางเศรษฐกิจโลกไม่สู้ดีนัก แต่ก็มีสหรัฐฯ และจีน สลับกันประคับประคอง แต่ตอนนี้ บรรยากาศทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐฯ จีน และยุโรป ก็อยู่ในสภาพย่ำแย่ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศสำคัญของโลกอยู่ในสภาพไม่สู้ดี ก็ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศให้ลดลง จนกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างของสหรัฐฯ ก็ถูกปรับลดจากเดิม 4.1% เหลือเพียง 1.7% 

           สถาบันวิจัยสำคัญของไต้หวัน 4 แห่ง ได้ประมาณการตัวเลข GDP ไต้หวันปีนี้ ได้แก่ สำนักบัญชีกลาง 3.91% สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน 3.81% สภาวิจัยแห่งชาติ 3.52% สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว 3.56% ส่วนภาวะเงินเฟ้อ ก็อยู่ในระดับ 2.6-3.16%

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore