:::

ขอคู่กับเทพเยว่เหล่า ! เกาสงทำคู่มือรวมวัดไหว้เทพเยว่เหล่า ดึงดูด นทท. ต้อนรับวันแห่งความรักของชาวจีน

  • 01 August, 2022
  • เจนนรี ตันตารา
ขอคู่กับเทพเยว่เหล่า ! เกาสงทำคู่มือรวมวัดไหว้เทพเยว่เหล่า ดึงดูด นทท. ต้อนรับวันแห่งความรักของชาวจีน
เทพเยว่เหล่า(月老) หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่ศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว(霞海城隍廟) เขตเหยียนเฉิง นครเกาสง

     นครเกาสง เป็นเมืองที่มีศาสนสถานมากเป็นอันดับสองของไต้หวัน และยังมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลชีซี (七夕) วัดที่กราบไหว้เทพเยว่เหล่ามักจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาสักการะบูชาอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 31 ก.ค.กองการท่องเที่ยว นครเกาสงแถลงข่าวระบุว่า กองการท่องเที่ยวได้จัดทำ “คู่มือท่องเที่ยวสักการะเทพเยว่เหล่าทั่วนครเกาสง” เป็นคู่มือรวบรวมวัดและศาลเจ้าที่ประดิษฐานเทพเยว่เหล่า(月老) หรือผู้เฒ่าจันทรา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เพื่อต้อนรับเทศกาลชีซี ที่เป็นวันแห่งความรักของชาวจีนและไต้หวัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นครเกาสง

     กองการท่องเที่ยวเผยว่า ศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว(霞海城隍廟) ที่เขตเหยียนเฉิง นครเกาสง มีประวัติยาวนานเก่าแก่นับร้อยปี ที่อัญเชิญเทพมาจากศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว ในกรุงไทเป ซึ่งสิ่งที่โด่งดังและดึงดูดผู้คนมากที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้ ก็คือรองเท้ามงคลของเฉิงหวงฮูหยิน หรือภรรยาของเทพเฉิงหวง ซึ่งรองเท้ามงคลคู่นี้ ภาษาจีนเรียกว่าอวี่ฟูเสีย (馭夫鞋) เป็นรองเท้าที่คู่สมรสหลายคู่ปรารถนา เพราะให้พรด้านการมีชีวิตการแต่งกันที่มีความสุข นอกจากนี้ ศาลเจ้าเทียนโฮ่วกง(天后宮) ที่เขตฉีจิงก็มีเทพเย่วเหล่าประดิษฐานไว้เช่นกัน โดยศาลเจ้าแห่งนี้ได้การอัญเชิญเทพเยว่เหล่ามาจากศาลเจ้าเยว่เหล่าในเมืองหางโจว ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังสามารถไปกราบไหว้เทพเยว่เหล่าที่ศาลเจ้าหยวนตี้เมี่ยว (元帝廟) ในเขตจั่วอิ๋ง เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ได้รับการกล่าวขานว่าขลังเช่นกัน

เทพเยว่เหล่าที่ศาลเจ้าหยวนตี้เมี่ยว (元帝廟) ในเขตจั่วอิ๋ง

      นอกจากนี้ กองการท่องเที่ยวยังเผยว่า บริเวณศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว ในเขตเหยียนเฉิง ยังมีถนนซินเล่อที่ขายชานมไข่มุกขึ้นชื่อของไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ศูนย์ศิลปะปิแอร์ 2 (駁二藝術特區 The Pier2 Art Center) อ่าวซีจื่อวาน (西子灣) ส่วนที่จั่วอิ๋ง ก็มีทะเลสาบเหลียนฉือถัน(蓮池潭) ให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเดินเล่นได้หลังจากกราบไหว้เทพเยว่เหล่า

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore