:::

ไต้หวันปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและข้าวทนแล้ง ประหยัดน้ำ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • 05 August, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและข้าวทนแล้ง ประหยัดน้ำ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไต้หวันปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและข้าวทนแล้ง ประหยัดน้ำ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมการเกษตรและอาหาร สำนักงานภาคกลางแถลงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อากาศร้อนจัดส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร ทางการจึงได้ส่งเสริมเกษตรกรขยายการปลูกธัญพืชทนความแห้งแล้ง ใช้น้ำน้อย ประหยัดทรัพยากรน้ำ โดยถั่วเหลืองถือเป็นหนึ่งในธัญพืชสำคัญที่รัฐมุ่งเน้นพัฒนา หลังประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง NON-GMO พันธุ์ใหม่แล้ว ยังได้ใช้ข้าวทนแล้ง 2 สายพันธุ์ที่ใช้เวลา 9 ปี พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเจียอี้และสถานีปรับปรุงพันธุ์พืชเขตไถหนาน มอบหมายให้ผู้ผลิตอาหารในประเทศแปรรูปเป็นซีอิ๊วที่หมักโดยธรรมชาติ ขนมแคร็กเกอร์ต่างๆ รวมทั้งหมด 5 ชนิดที่ล้วนใช้ผลผลิตที่ปลูกแบบประหยัดน้ำ เป็นผลดีต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย อีกทั้งยังเป็นผลผลิตที่ตรวจสอบการย้อนกลับได้

ไต้หวันปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและข้าวทนแล้ง ประหยัดน้ำ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้เปิดงานแถลงข่าวที่เมืองเจียอี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่วางจำหน่ายที่ร้าน MUJI สาขา Nice Plaza เจียอี้เป็นแห่งแรก และจะขยายไปทั่ว 28 ร้านสาขาในไต้หวัน กรมการเกษตรและอาหารขอเชิญให้ประชาชนช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธัญพืชในประเทศ เป็นการร่วมมือกันประหยัดน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore