close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันทุ่ม 6 แสนล้านพัฒนาสาธารณูปโภคปีงบประมาณหน้า สูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • 20 September, 2022
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ไต้หวันทุ่ม 6 แสนล้านพัฒนาสาธารณูปโภคปีงบประมาณหน้า สูงสุดเป็นประวัติการณ์
นายก่งหมิงซิน ประธานสภาพัฒนาแห่งชาติ ไต้หวัน

           สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันได้ประกาศรายงานความคืบหน้าของแผนการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคแห่งชาติของไต้หวัน ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ได้ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งเงินงบประมาณไว้คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในรอบ 15 ปี นอกจากนี้ เพื่อเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในปีงบประมาณหน้าหรือปีงบประมาณ 2566 สภาพัฒน์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคไว้ที่ 6 แสนล้าน ทุบสถิติที่เคยมีมา 

          สภาพัฒน์ฯ ไต้หวันเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ โครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลได้ดำเนินการคืบหนาไปกว่า 52.63% ของงบประมาณตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2.88% รวมยอดเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วถึง 2.884 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา 6,400 ล้าน เป็นการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ 15 ปี 

          นายก่งหมิงซิน ประธานสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันระบุว่า เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแห่งชาติ สร้างหลักประกันให้แก่การเติบโตเศรษฐกิจไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องหลังการระบาดของโควิด สภาบริหารไต้หวันจึงได้อนุม้ติงบประมาณประจำปี 2566 และงบประมาณพิเศษการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 4 โดยในส่วนของงบพัฒนาสาธารณูปโภคสูงถึงกว่า 6 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วถึง 4.6 หมื่นล้าน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 

          งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคในปีงบประมาณหน้าของไต้หวันจะต้องมีการเตรียมการในด้านต่าง ๆ อาทิ การเวนคืนที่ดิน การปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายท่อและสายสื่อสารต่าง ๆ และการขอใบอนุญาตช่างฝีมือต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาวางแนวทางยุทธศาสตร์รับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต เพื่อให้โครงการต่าง ๆ สามารถผลักดันต่อไปได้โดยราบรื่น เพื่อให้ไต้หวันก้าวต่อไปข้างหน้าหลังการระบาดของโควิด

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore