:::

นครเกาสงทดสอบการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สถานีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ - สถานีแม่น้ำอ้ายเหอ เตรียมเปิดให้ใช้บริการ ต.ค. นี้

  • 26 September, 2022
  • เจนนรี ตันตารา
นครเกาสงทดสอบการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สถานีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ - สถานีแม่น้ำอ้ายเหอ เตรียมเปิดให้ใช้บริการ ต.ค. นี้
นครเกาสงทดสอบการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สถานีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ - สถานีแม่น้ำอ้ายเหอ เตรียมเปิดให้ใช้บริการ ต.ค. นี้

     กระทรวงคมนาคม ทดสอบการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) จากสถานีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ นครเกาสง (Museum of Fine Arts Station) C20  ถึงสถานีแม่น้ำอ้ายเหอ (Heart of Love River) C24 นายหลินซิงหรง (林欽榮) รองผู้ว่าการนครเกาสงเผย เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวภายในเดือนตุลาคมนี้

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านเครื่องกลและไฟฟ้าและด้านปฏิบัติการ รวม 9 คน เดินทางไปนครเกาสง เพื่อดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ระยะที่ 2 จากสถานีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ นครเกาสง C20 ถึงสถานีแม่น้ำอ้ายเหอ C24 โดยการตรวจสอบในครั้งนี้ นอกจากจะมีการทดลองการเดินรถแล้ว ยังดำเนินการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของแต่ละสถานี รวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ และการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

     นายหลินซิงหรง (林欽榮) รองผู้ว่าการนครเกาสงกล่าวว่า การตรวจสอบเส้นทางเดินรถในครั้งนี้   มีเป้าหมายเพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนใช้บริการภายในเดือนตุลาคมนี้ ทางด้านจางสูเจวียน(張淑娟) ผู้อำนวยการกองคมนาคม นครเกาสงเผยว่า หลังจากรถไฟฟ้ารางเบาสายดังกล่าวเปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถ จะมีระยะทางรวม 17.1 กิโลเมตร มีสถานีบริการจากเดิม 26 สถานีเป็น 31 สถานี  นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอาวจื่อตี่(Aozihdi) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore