:::

13 ต.ค. ไต้หวันเปิดประเทศ Taoyuan Airport MRT รื้อฟื้นขบวนรถด่วน ทุก 30 นาทีในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน

  • 05 October, 2022
  • ธีรวัช จาง
13 ต.ค. ไต้หวันเปิดประเทศ Taoyuan Airport MRT รื้อฟื้นขบวนรถด่วน ทุก 30 นาทีในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน
13 ต.ค. ไต้หวันเปิดประเทศ Taoyuan Airport MRT รื้อฟื้นขบวนรถด่วน ทุก30 นาทีในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน

     เพื่อตอบสนองนโยบายเปิดประเทศและความต้องการของผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นไปรถไฟฟ้าสายสนามบินเถาหยวน (Taoyuan Airport MRT) รื้อฟื้นขบวนรถด่วน ทุก 30 นาที และ ขบวนรถธรรมดาทุก 15 นาทีในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนทั้งในวันธรรดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนยังคงเดินรถตามปกติคือทุก 15 นาทีทั้งขบวนรถด่วนและรถธรรมดา พร้อมปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสถานการณ์ตลอดเวลาอีกด้วย

     Taoyuan Airport MRT ออกแถลงการณ์ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ไต้หวันปิดประเทศ จำนวนผู้โดยสาร Taoyuan Airport MRT ลดลงจากวันละ 7 หมื่นเหลือวันละหมื่นกว่าคน ดังนั้นขบวนรถด่วน จึงต้องหยุดให้บริการในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ เวลา 09.00-17.00 น. และ 19.00 น.จนถึงเวลาหยุดให้บริการ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เหลือให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น

     ทางบริษัท Taoyuan Airport MRT กล่าวว่า เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์โรคระบาดเริ่มชะลอตัวลง ไต้หวันมีนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ อีกทั้งมีการเปลี่ยนใช้นโยบายกักตัวแบบ 0+7 และอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่แสดงอาการโดยสารขนส่งสาธารณะได้ ด้วยเหตุนี้ Taoyuan Airport MRT จึงกลับมาให้บริการขบวนรถด่วนในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนอีกครั้ง และจะอัพเดตตารางเวลาเดินรถผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore