close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

สตม.ไต้หวันยุติการยืดอายุวีซ่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติก่อน 21 มี.ค.63 ต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนสิ้นเดือนพ.ย.นี้

  • 26 October, 2022
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
สตม.ไต้หวันยุติการยืดอายุวีซ่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติก่อน 21 มี.ค.63 ต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนสิ้นเดือนพ.ย.นี้
สตม.ไต้หวันยุติการยืดอายุวีซ่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติก่อน 21 มี.ค.63 ต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนสิ้นเดือนพ.ย.นี้

     สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ของไต้หวัน แถลงว่า เพื่อให้สอดรับกับการปลดล็อกมาตรการควบคุมพรมแดนและการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจะยุติการยืดอายุวีซ่าโดยอัติโนมัติให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือติดต่อธุรกิจ ก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2563 และวีซ่ายังไม่หมดอายุ  โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา สตม.ไต้หวันแถลงว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศมีอุปสรรค อีกทั้งเพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประชากร ทำให้ในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา สตม.ไต้หวันใช้มาตรการยืดอายุวีซ่าโดยอัติโนมัติให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือติดต่อธุรกิจ ก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2563 และวีซ่ายังไม่หมดอายุ โดยมีการยืดอายุวีซ่าโดยอัตโนมัติครั้งละ 30 วัน  รวมเป็นจำนวน 420,000 คนครั้ง โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมมีการประกาศยืดอายุวีซ่าชาวต่างชาติโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 5 พฤศจิกายนแต่ในครั้งนี้จะอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ หรือต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore