close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ผ่อนปรนจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าไต้หวันเป็น 2 แสนคนต่อสัปดาห์ เริ่ม 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

  • 24 November, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ผ่อนปรนจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าไต้หวันเป็น 2 แสนคนต่อสัปดาห์ เริ่ม 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป
ผ่อนปรนจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าไต้หวันเป็น 2 แสนคนต่อสัปดาห์ เริ่ม 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

     นายกรัฐมนตรีซูเจิ้นชาง (蘇貞昌) ได้กล่าวในที่ประชุมสภาบริหารไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จะปรับขยายจำนวนโควต้าผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันเพิ่มเป็น 200,000 คนครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงสิ้นปีนี้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และยังขอให้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันรักษาศักยภาพการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศและกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีเสถียรภาพเช่นนี้ต่อไป

     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศทุเลาลงอย่างตอเนื่อง จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่ลดลงตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนักก็มีแนวโน้มลดลง โดย 99.55%เป็นผู้ป่วยอาการเบากับไม่แสดงอาการ ซึ่งสิ่งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากมีการเปิดประเทศและเพิ่มจำนวนโควต้าผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศคือ การตรวจหาไวรัสกลายพันธุ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศต่างๆ

     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ที่ไต้หวันเพิ่มโควต้าผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศเป็น 150,000 คนครั้งต่อสัปดาห์ และยกเลิกมาตรการกักตัวในที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ เปลี่ยนเป็นการเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง 7 วันนั้น จากข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าออกไต้หวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยสัปดาห์นี้มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าไต้หวัน 103,718 คนครั้ง เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 9% และน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดโควต้าไว้เพียง 46,200 คนครั้งเท่านั้น ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศมีจำนวน 83,511 คนครั้ง เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 6%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore