:::

แรงกดดันจากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รมว.การต่างประเทศไต้หวัน แสวงหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติมากขึ้น

  • 24 November, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
แรงกดดันจากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รมว.การต่างประเทศไต้หวัน แสวงหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติมากขึ้น
แรงกดดันจากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รมว.การต่างประเทศไต้หวัน แสวงหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติมากขึ้น

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศและกลาโหม สภานิติบัญญัติไต้หวัน ได้เชิญอู๋เจาเซี่ย (吳釗燮) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, เฉินหมิงทง (陳明通) ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ และฉิวฉุยเจิ้ง (邱垂正) รองประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ เข้ากล่าวรายงานและตอบข้อซักถามในประเด็น “"ผลกระทบและเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังการประชุมสุดยอด G20 ต่อความมั่นคงของไต้หวัน” ซึ่งอู๋เจาเซี่ยชี้แจงว่า สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญอื่นๆ ยังคงให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังคงหมุนรอบสองแกนหลักคือการแข่งขันและการหาแนวร่วมป้องกันนั้น ทำให้จีนจะต้องเพิ่มภัยคุกคามความมั่นคงต่อไต้หวันและแรงกดดันทางการทูตมากขึ้นอย่างแน่นอน จีนนำเอาประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครนกับภัยคุกคามนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีมาใช้เป็นเครื่องมือทางการทูต ขณะเดียวกันก็พยายามทำให้ประเทศประชาธิปไตยฝั่งตะวันตกแตกความสามัคคีด้วย 

     ทั้งนี้สันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงของช่องแคบไต้หวัน เป็นความคาดหวังร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ภายใต้การเชื่อมโยงของทุกฝ่ายที่ต้องการรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ไต้หวันจึงเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในประชาคมระหว่างประเทศ ทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องการการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมจากสภานิติบัญญัติ เพื่อนำไปใช้แสวงหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore