:::

ปธน. ไช่อิงเหวิน พูดคุยทางโทรศัพท์กับ ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก

  • 31 January, 2023
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวิน พูดคุยทางโทรศัพท์กับ ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก
ปธน. ไช่อิงเหวิน พูดคุยทางโทรศัพท์กับ ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก

     หลินอวี้ฉาน (林聿禪) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงในวันที่ 30 มกราคม 2566 เพื่อแสดงความความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ด้วยการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ Petr Pavel ปธน. คนใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก โดย ปธน. ไช่ แสดงความยินดีในฐานะตัวแทนชาวไต้หวันต่อ ปธน. Pavel ที่ชนะการเลือกตั้ง และยังได้กล่าวยกย่อง อดีต ปธน. Vaclav Havel ของเช็กที่ยึดมั่นต่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกับไต้หวัน

     ปธน. ไช่ กล่าวว่า ไต้หวัน – เช็ก มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในด้านการลงทุน เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ไต้หวันยินดีที่จะร่วมมือกับเช็กในด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ การพัฒนาบุคลากรระดับสูง ซัพพลายเชนของโลกที่ก่อตัวใหม่ และส่งเสริมภาคเอกชนติดต่อด้านเศรษฐกิจการค้าในแนวลึกกับเช็ก รวมทั้งยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก

     ทางด้าน ปธน. Pavel ได้กล่าวขอบคุณ ปธน. ไช่อิงเหวิน ที่แสดงความยินดีทางโทรศัพท์ และเน้นว่า ไต้หวัน – เช็กให้ความสำคัญต่อค่านิยมเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการปกครองภายใต้กฎหมาย ปธน. Pavel เน้นว่าไต้หวันคือพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และยินดีที่สองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์มั่นคง และจะส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างกันต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore