:::

ระเบิดศึกแย่งผู้โดยสาร หลายสายการบินไต้หวันเพิ่มเที่ยวบินไปอาเซียนและจีน

  • 21 March, 2023
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ระเบิดศึกแย่งผู้โดยสาร หลายสายการบินไต้หวันเพิ่มเที่ยวบินไปอาเซียนและจีน
ระเบิดศึกแย่งผู้โดยสาร หลายสายการบินไต้หวันเพิ่มเที่ยวบินไปอาเซียนและจีน

              หลังโควิดผ่อนคลายลง การขนส่งทางอากาศทั่วโลกคึกคักขึ้นเป็นลำดับอย่างรวดเร็ว โดยในส่วนของสายการบินหลักของไต้หวันคือ ไช่น่าแอร์ไลน์ และอีวีเอแอร์ ได้เปิดเที่ยวบินในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เกือบเท่ากับระดับเดียวกันกับในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเกือบ 80%ขึ้นไป ส่วนเส้นทางบินไปจีนและอาเซียนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดเปิดศึกแย่งผู้โดยสารอย่างดุเดือด โดยเที่ยวบินระหว่างช่องแคบไต้หวันเดือน เม.ย. มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ม.ค. กว่า 5 เท่าตัว ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมจุดบินใหม่ ๆ 

             ทั้งนี้ เที่ยวบินเชื่อมต่อกับจีนเป็นเที่ยวบินทำเงิน ทำให้สายการบินต่าง ๆ ในไต้หวันกำลังเริ่งเพิ่มจุดบินใหม่ ๆ ในจีน โดยไชน่าแอร์ไลน์ เพ่ิมเที่ยวบิน เถาหยวน-เซินเจิ้น ตั้งแต่ 26 มี.ค. วันถัดไปเพิ่มเที่ยวบิน เถาหยวน-กว่างโจว ส่วนอีวีเอแอร์ ก็เริ่มเพิ่มเที่ยวบินเถาหยวน-เซินเจิ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 14 เม.ย. เถาหยวน-กว่างดจว และ 28 เม.ย. เถาหยวน-หางโจว 

            ส่วนเที่ยวบินเชื่อมต่อกับอาเซียน ก็เพ่ิมเที่ยวบินเถาหยวน-คลาร์ก ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ 30 มี.ค. วันละเที่ยว ส่วนอีวีเอ มีเที่ยวบินกับหลายสนามบินในฟิลิปปินส์สัปดาห์ละ 35 เที่ยวบิน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore