close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แจกเงิน 6,000 เหรียญไต้หวัน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รับเงินได้ 5 ช่องทาง

  • 22 March, 2023
  • เจนนรี ตันตารา
แจกเงิน 6,000 เหรียญไต้หวัน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รับเงินได้ 5 ช่องทาง
แจกเงิน 6,000 เหรียญไต้หวัน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รับเงินได้ 5 ช่องทาง

     รัฐบาลไต้หวันเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 6,000 เหรียญแล้ว โดยกระทรวงการคลังประกาศว่า ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ได้แก่ ผู้มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน ชาวต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร หรือบัตร APRC คู่สมรสชาวต่างชาติ รวมถึงนักการทูตและข้าราชการของไต้หวันที่ถูกส่งไปประจำการต่างประเทศ นายหร่วนชิงหัว(阮清華) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ระบบลงทะเบียนจะให้บริการนานอย่างน้อย 6 เดือน ประชาชนไม่จำเป็นต้องแย่งกันลงทะเบียนในช่วงแรก ส่วนนายหลี่ฮวายเหริน (李懷仁)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัล กล่าวว่า เมื่อเลือกรับเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ก็จะไม่สามารถรับเงินผ่านช่องทางอื่น เพราะระบบเชื่อมต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกรับเงินผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ก็จะไม่สามารถรับเงินจากตู้ATMได้

     สำหรับวิธีการรับเงินมี 5 ช่องทาง ได้แก่ การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝาก เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม เวลา 8:00 น.แล้ว โดยกรอกเลขบัตรประกันสุขภาพ เลขบัตรประชาชนหรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรและเลขบัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง การขอรับที่เคาน์เตอร์ธนาคารไปรษณีย์ และรับเงินสดผ่านตู้ ATM ต้องใช้บัตรประกันสุขภาพและบัตรประชาชนเช่นกัน ในขณะที่ผู้ที่รับเงินบำนาญประกันแรงงานหรือเบี้ยคนชราอยู่แล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยตรง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล ไม่มีตู้ ATM หรือธนาคารไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียนรับเงินผ่านสถานีตำรวจในท้องที่  นอกจากนี้ เด็กแรกเกิดที่เกิดก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้รับเงินเช่นกัน กระทรวงการคลังเผยว่าเงินสด 6,000 เหรียญ จะทยอยเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ

     นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเตือนภัย ระวังเว็บไซต์ปลอมและมิจฉาชีพออนไลน์ ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด อย่าหลงกลเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากเสี่ยงไม่ได้เงินแล้ว ยังอาจเสียทรัพย์สินเงินทองก็เป็นได้
 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore