close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

กระทรวงการต่างประเทศย้ำ มิตรภาพ 82 ปี แพ้ให้กับเงิน

  • 28 March, 2023
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กระทรวงการต่างประเทศย้ำ มิตรภาพ 82 ปี แพ้ให้กับเงิน
กระทรวงการต่างประเทศย้ำ มิตรภาพ 82 ปี แพ้ให้กับเงิน

             สืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวหาว่า ไต้หวันเคยชินกับการใช้เงินเพื่อการทูต และยังระบุว่า การใช้เงินเพื่อการทูตไม่ใช่ทางออก เป้าหมายใด ๆ ที่ทวนกระแสแห่งประวัติศาสตร์ย่อมต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในที่สุด นั้น ในวันนี้ (28 มี.ค.) นายหลิวหย่งเจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ตอบโต้ว่า ไต้หวันได้ชี้แจงอย่างชัดเจนหลายครั้งหลายหนแล้วว่า จะไม่แข่งการใช้เงินกับจีน รูปแบบการให้ความช่วยเหลือของไต้หวันจะเป็นไปในลักษณะของโครงการความช่วยเหลือเป็นหลัก เป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่รัฐบาลและประชาชนในประเทศนั้น ๆ รัฐบาลสาธารณรัฐจีนจะยึดหลักการดังกล่าวต่อไป แสดงความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกและตอบแทนสังคมโลก 

            นายหลิวฯ ระบุว่า “ไต้หวันกับฮอนดูรัสมีมิตรภาพระหว่างกันมานานถึง 82 ปี ความจริงแล้วก็พ่ายแพ้ให้แก่การใช้เงินเพื่อการทูตของจีน เมื่อพิจารณาจากกระแสแห่งประวัติศาสตร์ เสรีภาพ ประชาธิปไตย นิติรัฐ และเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสหลักที่ต้องเป็นไป และยิ่งเป็นกระแสแห่งประวัติศาสตร์ด้วย พฤติกรรมใด ๆ ที่ทวนกระแสประวัติศาสตร์ ก็จะพบกับจุดจบแห่งความล้มเหลว”

            นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนยังระบุว่า ยินดีรับนักศึกษาฮอนดูรัสที่ศึกษาในไต้หวันให้ไปศึกษาต่อในจีน ซึ่งนายหลิวฯ ระบุว่า ไต้หวันเป็นสังคมเสรีภาพ ประชาธิปไตย และเปิดกว้าง ส่วนจีนเป็นสังคมเผด็จการ ปิด ไม่ยอมให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น “สังคมแบบใดที่จะเป็นผลดีมากกว่าการศึกษา คำตอบก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว” 

           ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า จีนจงใจกดดันไต้หวัน โดยการให้ไต้หวันกับฮอนดูรัสยุติความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงก่อนเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีไช่ฯ ซึ่งนายหลิวหย่งเจี้ยนระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุแน่ชัดในเรื่องนี้ว่า การยุติความสัมพันธ์กับฮอนดูรัสเกี่ยวข้องกับการเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีอย่างไร แต่จีนได้อาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ระดับสูงของไต้หวันเยือนต่างประเทศหลายครั้งที่ผ่านมา ทำลายช่องทางในประชาคมนานาชาติ จะเห็นได้ว่า ไต้หวันสงสัยว่าจีนจงใจฉวยโอกาสตัดสัมพันธ์กับไต้หวันในช่วงเวลาดังกล่าว นายหลิวฯ ย้ำว่า การเยือนต่างประเทศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประเทศที่มีอธิปไตย ไม่อาจยินยอมให้ประเทศอื่นใดๆ มาชี้ไม้ชี้มือหรือวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ และไม่อาจยอมรับให้ประเทศใดมากดดันหรือบ่อนทำลายได้ การเยือน “หุ้นส่วนประชาธิปไตยเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน” ครั้งนี้ จะเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงให้ทราบอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore