close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ติงอย่าชะล่าใจ! แม้วิกฤติภัยแล้งช่วงยากลำบากที่สุดของไต้หวันได้ผ่านพ้นไปแล้ว

  • 26 May, 2023
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ติงอย่าชะล่าใจ! แม้วิกฤติภัยแล้งช่วงยากลำบากที่สุดของไต้หวันได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ฝนต้นฤดูร้อนได้เพิ่มปริมาณน้ำในทะเลสาบสุริยันจันทรา 81.44%

     ฝนต้นฤดูร้อน หรือ เหมยอวี่ (梅雨) ตกชุ่มฉ่ำทั่วไต้หวัน กรมชลประทานกระทรวงเศรษฐการแถลงว่า สถานการณ์ภัยแล้งวิกฤติรุนแรงที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว สถานการณ์น้ำคลี่คลายลง แต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ต้องเตรียมพร้อมทบทวนการปฏิบัติและบริหารสถานการณ์น้ำ รับมือพายุไต้ฝุ่นมาวาร์ที่ค่อยๆ เข้าใกล้ไต้หวัน กระทรวงเศรษฐกิจได้เชิญ สำนักทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารแม่น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขตต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 16 ในช่วงเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เพื่อเตรียมป้องกันและรับมือกับภัยน้ำท่วม

     กรมชลประทานแถลงว่า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 07.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2023ปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าเป็นประโยชน์ต่ออ่างเก็บน้ำในไต้หวันเท่ากับ 5.8 ล้านตัน ในจำนวนนี้ เขื่อนเจิงเหวิน(曾文) และเขื่อนอูซันโถว (烏山頭) คาดว่ามีน้ำเข้าเขื่อน 1 ล้านตัน ปริมาณน้ำสะสมเขื่อนเจิงเหวินเท่ากับ 8.15% เขื่อนเหรินอี้ (仁義) 26.31% เขื่อนหนันฮั่ว (南化) 23.48%

    อัตราการเก็บกักน้ำของเขื่อนหลักในภาคอื่นๆ ในภาคเหนือ เขื่อนสือเหมิน 36.51%, เขื่อนเฝ่ยชุ่ย 52.41%, เขื่อนเป่าเอ้อ(寶二) 82.91% ส่วนในภาคกลาง เช่น เขื่อนหลี่อวี๋ถัน (鯉魚潭) 51.40% เขื่อนเต๋อจี (德基) 53.95% และทะเลสาบสุริยันจันทรา 81.44%

    กรมชลประทานแถลงว่า การปลูกข้าวฤดูกาลที่ 1 ทยอยสู่ระยะออกรวง กรมชบประทานจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันปรับการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับท้องถิ่นแต่ละแห่งต่อไป ให้การสนับสนุนหน่วยสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำบนภูเขาอย่างทันท่วงที ช่วยเสริมน้ำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ราบรื่น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore