close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันให้ความสำคัญคนเดินเท้า ผลักดันให้ความรู้ 3 โครงการแบ่งตามอายุและกลุ่มประชาชน

  • 26 May, 2023
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันให้ความสำคัญคนเดินเท้า ผลักดันให้ความรู้ 3 โครงการแบ่งตามอายุและกลุ่มประชาชน
ไต้หวันให้ความสำคัญคนเดินเท้า ผลักดันให้ความรู้ 3 โครงการแบ่งตามอายุและกลุ่มประชาชน

     สภาบริหารไต้หวันผ่าน "แผนปฏิบัติการความปลอดภัยการจราจรให้ความสำคัญคนเดินเท้า" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เป็นการลบภาพลักษณ์ที่ผู้คนมักกล่าวว่าไต้หวันเป็น "นรกคนเดินถนน" ผลักดันแผนปฏิบัติการ 19 แผน รวม 4 ด้าน ครอบคลุมการก่อสร้างและการบังคับใช้กฎหมาย จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณทางแยก 4,601 แห่งในปีนี้ และจะจัดตั้งเขตสาธิตเป็นมิตรกับคนเดินเท้าและผู้สูงอายุ จำกัดความเร็วรถ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว การให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการแถลงว่า จะร่วมมือกับหน่วยงานข้ามกระทรวง ส่งเสริมแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ ได้แก่ การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจราจร และการจัดอบรมให้ความรู้ในสังคม และส่งเสริมการหยุดรอเพื่อทุกคนปลอดภัย

     กระทรวงศึกษาธิการแถลงว่า ได้ส่งเสริมแนวคิดการให้ความสำคัญของคนเดินเท้าฝังรากลึกในพลเมืองทุกคน มีการจัดทำหลักสูตรการสอนความปลอดภัยจราจรในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 3 ตอน ตั้งแต่ปี 2022 จะเสร็จสมบูรณ์อีก 5 ตอน ในปี 2023 และการจัดการสอบรมครูให้คุ้นเคยกับวิธีการสอนด้านความปลอดภัยการจราจรที่เหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละวัยด้วย

     การจัดทำ "คู่มือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการจราจร" โดยกระทรวงคมนาคมและมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของเด็กจิ้งจวน (靖娟)  สำหรับนักเรียนอายุน้อย แกนหลักของการสอนคือการประเมินอันตราย เช่น การเดินข้ามผ่านทางแยกอย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนประถมตอนปลาย และมัธยม พวกเขามีโอกาสขับขี่ยานพาหนะ เช่น จักรยาน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อผู้สัญจรไปมา เน้นย้ำหลักการใช้ถนนและความรับผิดชอบโดยการควบคุมวินัยตนเอง

    หลังออกจากโรงเรียน จะต้องอาศัยการสอนในสังคม กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานข้ามกระทรวงวางแผนจัดบรรยาย 1,500 ครั้ง ในหมู่บ้าน และใช้สื่อหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อส่งเสริม "วัฒนธรรมหยุดเพื่อให้คนเดินเท้าข้าม"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore