close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ชาวไทจงใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 15% หลังมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบรายเดือน

  • 18 September, 2023
  • ธีรวัช จาง
ชาวไทจงใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 15% หลังมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบรายเดือน
ชาวไทจงใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 15% หลังมีจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบรายเดือน

     เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลนครไทจงออกแถลงการณ์ระบุว่า ตั้งแต่มีการเริ่มใช้ตั๋วโดยสารขนส่งสาธารณะรายเดือนไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงปลายเดือนสิงหาคม จำหน่ายตั๋วรายเดือนไปแล้วมากกว่า 60,000 ใบ โดยแบ่งตั๋วโดยสารออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ตั๋วโดยสารรายเดือน 299 เหรียญไต้หวันครอบคลุมการเดินทางเฉพาะพื้นที่นครไทจงสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทจง ตั๋วโดยสารรายเดือน 599 เหรียญไต้หวันครอบคลุมการเดินทางเฉพาะพื้นที่นครไทจงสำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทจง ตั๋วโดยสารรายเดือน 699 เหรียญไต้หวันครอบคลุมการเดินทางระหว่างไทจง จางฮั่ว หนานโถว และเหมียวลี่สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทจง และ ตั๋วโดยสารรายเดือน 999 เหรียญไต้หวันครอบคลุมการเดินทางระหว่างไทจง จางฮั่ว หนานโถว และเหมียวลี่สำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทจง

     กองคมนาคม เทศบาลนครไทจงเปิดเผยว่า ตั้งแต่เริ่มมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารรายเดือน จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน 2 เดือน ขณะที่รถเมล์มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

     จากสถิติพบว่า ชาวไทจงใช้บริการรถเมล์มากที่สุดคิดเป็น 36% รองลงมาได้แก่รถไฟ รถไฟฟ้าและจักรยานในสัดส่วน 30% 25% และ 9% ตามลำดับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore