close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไปยังสถานที่สาธารณะมากถึง 169 แห่ง ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องโทษปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน

  • 21 November, 2023
  • ธีรวัช จาง
ไต้หวันขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไปยังสถานที่สาธารณะมากถึง 169 แห่ง ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องโทษปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน
ไต้หวันขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไปยังสถานที่สาธารณะมากถึง 169 แห่ง ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องโทษปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน

     เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบล่าสุดที่เพิ่งประกาศบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา (2566) กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันจึงออกกฎห้ามสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะและอุทยานแห่งชาติต่างๆ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว้นแต่จะสูบในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น 

     กรมสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันเปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ไต้หวันได้มีกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่สีเขียวอื่นๆ ซึ่งในขณะนั้น เป็นเพียงการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่บางส่วนในสถานที่นั้นๆ แต่ภายหลังเมื่อพบว่า สถานที่สีเขียวเหล่านั้น เป็นแหล่งที่มีควันบุหรี่มือสองมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ทางกระทรวงฯจึงได้พิจารณาขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ออกไป ครอบคลุมเกือบทั้งอุทยาน เว้นจุดที่กำหนดไว้สำหรับสูบบุหรี่เท่านั้น โดยกฎหมายใหม่นี้ บังคับใช้กับวนอุทยาน สวนสาธารณะและเส้นทางสำรวจธรรมชาติต่างๆที่ได้รับความนิยมมากถึง 169 แห่ง หวังว่านโยบายใหม่นี้ จะสามารถปกป้องสิทธิด้านสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ได้

     กรมสุขภาพประชาชนย้ำเตือนว่า พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่นี้ ครอบคลุมสถานที่หลายแห่งและมีอาณาเขตเป็นบริเวรกว้างมากขึ้น หากประชาชนท่านใดประสงค์ที่จะสูบบุหรี่ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่นั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการถูกลงโทษ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต้องถูกระวางโทษปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 10,000 เหรียญไต้หวัน

     อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0800-636363 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เลิกบุหรี่กว่า 3,500 แห่งทั่วไต้หวันจะให้คำปรึกษาในการรับมือกับอาการที่ไม่พึงประสงค์ขณะเลิกบุหรี่ได้ นอกจากจะสะดวกสบายแล้วข้อมูลของผู้รับบริการจะถูกเจ้าหน้าที่เก็บเป็นความลับอีกด้วย

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore