close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไช่อิงตี้ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาโมเดลฟาร์มห่านอัจฉริยะ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น

  • 12 February, 2024
  • ธีรวัช จาง
ไช่อิงตี้ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาโมเดลฟาร์มห่านอัจฉริยะ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น
ไช่อิงตี้ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาโมเดลฟาร์มห่านอัจฉริยะ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น

     ไช่อิงตี้ (蔡英地)​ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย National Chengchi University ผู้เคยทำงานเป็นนักบัญชีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2558 ฟาร์มเลี้ยงห่านของบิดาได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนกอย่างรุนแรง จึงทำให้เขาต้องทิ้งงานที่มีรายได้สูงและหาวิธีเลี้ยงห่านใหม่ในช่วงที่ไข้หวัดนกระบาด 

     ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด ในปี พ.ศ. 2558 ไช่อิงตี้ จึงได้ย้ายกลับหยุนหลินและกลับมาพัฒนาฟาร์มห่านระบบเปิด ลดต้นทุนโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เองอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) จนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างแบรนด์เนื้อห่านแช่แข็งได้เป็นของตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมหาศาล

     ไช่อิงตี้พัฒนาระบบอุตสาหกรรมเลี้ยงห่านอัจฉริยะที่สามารถดำเนินการได้ง่ายๆในพื้นที่ชนบท โดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของฟาร์มผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ปีกและประหยัดเวลาในการดูแล นอกจากนี้เขายังได้แบ่งปันโมเดลฟาร์มห่านอัจฉริยะให้เกษตรกรท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปีที่แล้ว โมเดลฟาร์มห่านอัจฉริยะของไช่อิงตี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกระทรวงดิจิทัลไต้หวันด้วย

     ไช่อิงตี้เปิดเผยว่า ตนมีแผนขยายโครงการความร่วมมือฟาร์มเลี้ยงห่านแบบเปิด หวังว่าจะสามารถปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงห่านที่เดิมเคยถูกทิ้งร้าง ให้กลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้ง โครงการนี้ไม่เพียงสามารถใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ยังสามารถช่วยให้เกษตรกรรายเก่าได้เกษียณอายุอย่างมั่นคง ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วย 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore