:::

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันหนุนไกด์-ล่ามรับกรุ๊ปทัวร์จากอาเซียน มอบเงินอุดหนุนสูงสุด 10,000 เหรียญต่อคน

  • 24 October, 2016
  • Editor
กรมการท่องเที่ยวไต้หวันหนุนไกด์-ล่ามรับกรุ๊ปทัวร์จากอาเซียน มอบเงินอุดหนุนสูงสุด 10,000 เหรียญต่อคน

     เมื่อวันที่ 24 ต.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ออกประกาศ "กฎระเบียบอุดหนุนช่วยเหลือมัคคุเทศก์และล่ามกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวอาเซียน" อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัททัวร์ในไต้หวันต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมอบโอกาสงานให้แก่มัคคุเทศก์ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาษาไทย-เวียดนาม-อินโด-มาเลย์) มากยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยวระบุว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎระเบียบจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 10,000 เหรียญไต้หวัน ต่อกรุ๊ปนักท่องเที่ยวหนึ่งกรุ๊ป รายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอาเซียนเป็นครั้งแรกและยังไม่ครบ 3 ปี หรือผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และประทับตราหมายเหตุเพิ่มเติมว่าผ่านการอบรมภาษาอาเซียนแล้วโดยบัตรยังใช้การได้ 2 ปี หรือผู้ที่เข้าร่วมการอบรมความรู้ก่อนการเป็นมัคคุเทศก์และได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอาเซียนในภายหลังยังไม่ครบ 3 ปี

     2. มีความสามารถในการเป็นล่ามแปลนำทัวร์ให้แก่คณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน กรมการท่องเที่ยวมอบเงินอุดหนุนให้ โดยบริษัททัวร์สามารถสมัครยื่นของบอุดหนุน ดังนี้ (1) แต่ละกรุ๊ปสามารถยื่นของบอุดหนุนสำหรับมัคคุเทศก์ภาษาอาเซียนหรือล่ามภาษาอาเซียนได้ 1 คน (2) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าอาหารและที่พักให้วันละ 2,000 เหรียญไต้หวัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 เหรียญไต้หวันต่อกรุ๊ป (3) มัคคุเทศก์หรือล่ามภาษาอาเซียน 1 คน สามารถยื่นสมัครขอเงินอุดหนุนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ระยะเวลาที่ยื่นสมัครตั้งแต่วันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

     นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังสนับสนุนให้ล่ามภาษาอาเซียนสมัครสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ประจำปี 2560 ที่จะถึงนี้ หากสอบผ่าน สามารถยื่นขอเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 1,000 เหรียญไต้หวัน คืนได้อีกด้วย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore