:::

ภาพข่าวประจำวัน

ไต้หวันเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว แรงงานอินโดนีเซียเข้ามาก่อน
ไต้หวันเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว แรงงานอินโดนีเซียเข้ามาก่อน