:::

ภาพข่าวประจำวัน

สภาบริหารไต้หวันเสนอร่างงบประมาณพิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 237,300 ล้านเหรียญไต้หวัน
สภาบริหารไต้หวันเสนอร่างงบประมาณพิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 237,300 ล้านเหรียญไต้หวัน
วิสกี้ไต้หวันคว้ารางวัลระดับโลก IWSC จากประเทศอังกฤษอีกครั้ง ปีนี้คว้ามาแล้วกว่า 100 เหรียญทอง
วิสกี้ไต้หวันคว้ารางวัลระดับโลก IWSC จากประเทศอังกฤษอีกครั้ง ปีนี้คว้ามาแล้วกว่า 100 เหรียญทอง