:::

ภาพข่าวประจำวัน

นายเจิ้งเหวินช่าน ผู้ว่าการนครเถาหยวน
นายเจิ้งเหวินช่าน ผู้ว่าการนครเถาหยวน
ประกาศเตือนห้ามส่่งผลิตภัณฑ์เนื้อหมูมาไต้หวัน เพราะตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์จากไทยอีก
ประกาศเตือนห้ามส่่งผลิตภัณฑ์เนื้อหมูมาไต้หวัน เพราะตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์จากไทยอีก