:::

ภาพข่าวประจำวัน

นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ตรวจงานที่สนามบินเถาหยวน สั่งเอาผิดผู้รับ บริษัทจัดหางาน และผู้ส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาไต้หวัน
นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ตรวจงานที่สนามบินเถาหยวน สั่งเอาผิดผู้รับ บริษัทจัดหางาน และผู้ส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาไต้หวัน