:::

ภาพข่าวประจำวัน

สภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งห้ามประชาชนอายุต่ำกว่า 20 สูบบุหรี่ทุกประเภท
สภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งห้ามประชาชนอายุต่ำกว่า 20 สูบบุหรี่ทุกประเภท
สถานีเกษตรฮัวเหลียนพัฒนาระบบเลเซอร์ไล่นก ลดปัญหาและต้นทุนให้เกษตรกร
สถานีเกษตรฮัวเหลียนพัฒนาระบบเลเซอร์ไล่นก ลดปัญหาและต้นทุนให้เกษตรกร