:::

ภาพข่าวประจำวัน

20 พ.ค. เป็นต้นไป ตรวจยึดพัสดุระหว่างประเทศซุกผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ผู้รับโดนปรับครั้งแรก 200,000 TWD ครั้งต่อๆ ไป 1,000,000 TWD
20 พ.ค. เป็นต้นไป ตรวจยึดพัสดุระหว่างประเทศซุกผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ผู้รับโดนปรับครั้งแรก 200,000 TWD ครั้งต่อๆ ไป 1,000,000 TWD
เดือนพฤษภาคมฝนตกต่อเนื่อง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 16 ล้านเหรียญไต้หวัน เมืองผิงตงเสียหายมากที่สุด
เดือนพฤษภาคมฝนตกต่อเนื่อง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 16 ล้านเหรียญไต้หวัน เมืองผิงตงเสียหายมากที่สุด