:::

ภาพข่าวประจำวัน

ไม่ใช่แค่ชานมไข่มุก ผู้ประกอบการไทยส่งเสริมชาดั้งเดิมไต้หวัน (ภาพจาก สำนักข่าว CNA)
ไม่ใช่แค่ชานมไข่มุก ผู้ประกอบการไทยส่งเสริมชาดั้งเดิมไต้หวัน (ภาพจาก สำนักข่าว CNA)
ไต้หวันได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกเพิ่มขึ้น  กต.ไต้หวันเรียกร้องให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมของ WHO
ไต้หวันได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกเพิ่มขึ้น กต.ไต้หวันเรียกร้องให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมของ WHO
ฮัวเหลียน อัตราจองห้องพักช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีเพียง 30%
ฮัวเหลียน อัตราจองห้องพักช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีเพียง 30%