:::

ภาพข่าวประจำวัน

พบปลาฉลามกบที่เผิงหูทุก 7 ปี
พบปลาฉลามกบที่เผิงหูทุก 7 ปี
หวางโย้วหลิง (ขวา) หวางเหม่ยอวี้ (ซ้าย) สองสมาชิกสภาตรวจสอบไต้หวัน
หวางโย้วหลิง (ขวา) หวางเหม่ยอวี้ (ซ้าย) สองสมาชิกสภาตรวจสอบไต้หวัน