:::

ภาพข่าวประจำวัน

ไต้หวันปูพรมติดตั้ง โซล่าเซลล์บนหลังคานับพันแห่ง ดันพลังงานเขียว
ไต้หวันปูพรมติดตั้ง โซล่าเซลล์บนหลังคานับพันแห่ง ดันพลังงานเขียว