close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::
อโศก ศรีจันทร์

อโศก ศรีจันทร์

หรือที่แรงงานไทยรู้จักในนาม ธนา รณกร พื้นเพเป็นคนเจียงใหม่ (อู้กำเมืองจ้าว) จบการศึกษาจากไทย แต่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน เคยทำงานเป็นวิศวกรและเทคนิคเชี่ยนในบริษัทญี่ปุ่นและอเมริกา ต่อมาเห็นประกาศรับสมัครผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทย เสียงแห่งเอเชีย (Voice of Asia : VA สถานีวิทยุของรัฐบาล) เนื่องจากชื่นชอบฟังรายการคลื่นสั้นทั่วโลกมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับเรียนและอยู่กับวิทยุเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาตลอด จึงสมัครสอบเข้าทำงาน และโชคดีที่ได้รับพิจารณาเพียงคนเดียวจากผู้สมัครหลายสิบคน จึงหันเหชีวิตทางด้านช่างมาสู่วงการสื่อมวลชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาคภาษาไทย Rti (ไม่ได้เขียนผิดนะครับ อักษรสองตัวหลังเป็นตัวเล็ก) นอกจากงานสถานีวิทยุแล้ว ยังทำงานที่สำนักงานแรงงานไทยในกรุงไทเปด้วย ท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงาน หรือมีญาติพี่น้องเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน แล้วประสบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อไปที่สำนักงานแรงานไทยได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

E-mail:[email protected]