ไขปัญหาแรงงาน  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

1. กลุ่ม NGO เรียกร้องให้ยุติการผลักดันระบบจ้างเหมาบริการในกลุ่มแรงงานต่างชาติ          เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้...