กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

๑. จับตากฎหมายจดทะเบียนคู่ครองเพศเดียวกัน เตรียมลงมติในสภาฯ วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านเร่งฝีก้าวล๊อบบี้ สส. ๒. ไต้หวันเร...