สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

1. เจ๋ง! ร้านแฟมิลี่มาร์ท ลดความฟุ่มเฟือยโดยได้ประดิษฐ์บาร์โค้ดอัจฉริยะ ลดราคาอัตโนมัติสำหรับสินค้าที่ใกล้หมดอายุ       ...